Kontaktujte nás

 
Adresa

Murgašova 3

04001

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón

       Vašiv & Patners s.r.o.


  • sídlo : Murgašova 3, 040 01 Košice
  • IČO : 47 238 836
  • IČ DPH : SK2023533369
  • Obchodný register : Okresný súd Košice I., Oddiel Sro, vložka č. 29911 /V
  • Slovenská advokátska komora : 5209


       Poistenie zodpovednosti


  • WŰSTENROT poisťovňa, a.s., č. z. 610/038738-5
  • Poistné krytie : 1.500.000,- EUR